UP.03.2.1.07.0020 - Osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.

 

KORISNIK: GRAD ZAPREŠIĆ

UPRAVLJAČKO TIJELO: MINSTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2: AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

 


UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  1.404.355,80 KN

UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 1.404.355,80 KN

BESPOVRATNA SREDSTVA EU: 1.193.702,43 KN

PARTNERI NA PROJEKTU: OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA, OŠ LJUDEVITA GAJA, OŠ KUPLJENOVO

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.09.2022. do 01.09.2023. godine

 


Sažetak projekta

Projektom Znanje svima omogućena je socijalna uključenost i integracija 31 učenika s teškoćama u razvoju u proces odgoja i obrazovanja uz potporu stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi. Na ovaj način učenicima će biti pružene jednake mogućnosti obrazovanja čime se omogućuje njihovo daljnje aktivno sudjelovanje u društvu.Cilj projekta

Potpora za 31 učenika s teškoćama u razvoju u zaprešićkim osnovnim školama, kvalitetnija provedba nastavnog plana i programa, poboljšanje obrazovnih postignuća učenika s teškoćama u razvoju te njihova uspješnija socijalizacija, emocionalno funkcioniranje i inkluzija kroz rad pomoćnika u nastavi.Svrha i opravdanost projekta

U zaprešićkim odgojno-obrazovnim ustanovama, koje čine: Osnovna škola Antuna Augustinčića, Osnovna škola Ljudevita Gaja i Osnovna škola Kupljenovo, a prema izračunima prijavitelja i partnera, postoji potreba za 31. pomoćnikom u nastavi za 31. učenika s teškoćama u razvoju. Učenici s teškoćama u razvoju kao ciljna skupina ovog projekta čine ranjivu skupinu djece i mladih ljudi te im je potrebno omogućiti kvalitetno obrazovanje i stjecanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za zapošljavanje, društvenu uključenost, aktivno građanstvo te osobno stvaranje.

Potrebno ih je osnažiti i izjednačiti mogućnosti uz opće mehanizme podrške namijenjene svim učenicima, kroz rad pomoćnika u nastavi smanjiti će se broj nezaposlenih, educirati osobe kako bi pomogle učenicima s teškoćama u razvoju u poboljšanju postizanja odgojno obrazovnog uspjeha, socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja, kao i napredak u razvoju vještina i sposobnosti u redovnoj sredini. Projekt Znanje svima usklađen je sa slijedećim strateškim dokumentima: Konvencijom o pravima djeteta i Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030 godine (NN 13/2021-230), Razvojni smjer Održivo gospodarstvo i društvo, strateški cilj Obrazovani i zaposleni ljudi, prioritetom provedbe na području obrazovne politike: Stjecanje i razvoj temeljnih i strukovnih kompetencija. Planom razvoja Zagrebačke županije za period 2021. -2027. (Glasnik Zagrebačke županije, broj 10/22), Posebnim ciljem 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem, mjerom 4.3. Unaprjeđenje odgojno-obrazovnih usluga, aktivnosti 4.3.1. Unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja (na svim razinama). Strategijom razvoja Grad Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića 02/16), jedan od strateških ciljeva je razvoj društva znanja - Zaprešić kao grad mladih i obrazovnih ljudi te je navedeni projekt prioritet održavanja razvoja, povećanja razine obrazovanja te omogućiti bolji i kvalitetniji rad s mladima.