SF.2.4.06.01.0003 – Osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI.

 

KORISNIK:
GRAD ZAPREŠIĆ


PARTNERI:
OŠ A. AUGUSTINČIĆ, OŠ KUPLJENOVO, OŠ LJ. GAJ


UPRAVLJAČKO TIJELO:
MINSTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA


POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2:
AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

Cilj projekta Znanje svima je osigurati inkluzivno obrazovanje za 36 osnovnoškolskih učenika s teškoćama u razvoju u proces odgoja i obrazovanja uz potporu stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi kako bi se pridonijelo poboljšanju obrazovnih postignuća učenika, njihovoj uspješnijoj socijalizaciji i emocionalnom funkcioniranju. Učenici s teškoćama u razvoju kao ciljna skupina ovog projekta čine ranjivu skupinu djece i mladih ljudi te im je potrebno omogućiti kvalitetno obrazovanje i stjecanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za zapošljavanje, društvenu uključenost, aktivno građanstvo te osobno stvaranje. Glavna aktivnost projekta je pružanje potpore obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi.

Ukupna vrijednost projekta:
256.046,40 €

 

Bespovratna sredstva EU:
180.000,00 €


Razdoblje provedbe projekta:
22.08.2023. do 22.08.2024. godine